فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع :برای آدم ایراد گیر در ایراد باز است/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع :برای آدم ایراد گیر در ایراد باز است/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

28/06/2023  مثل آباد/ موضوع :برای آدم ایراد گیر در ایراد باز است/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع :برای آدم ایراد گیر در ایراد باز است

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین