حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - برداشته شدن ویزاهای اسکیل ۱۸۹ مخصوص نیوزلندی‌ها و تاثیر مثبتی که بر متقاضیان ویزاهای مهارتی از کشورهای دیگر دارد/-توضیحاتی در مورد محدودیت ساعات کاری دانشجویانی که در شغل دلیوری کار می‌کنند/-توضیحاتی در مورد نحوه محاسبه سن ویزاهای مهارتی /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - برداشته شدن ویزاهای اسکیل ۱۸۹ مخصوص نیوزلندی‌ها و تاثیر مثبتی که بر متقاضیان ویزاهای مهارتی از کشورهای دیگر دارد/-توضیحاتی در مورد محدودیت ساعات کاری دانشجویانی که در شغل دلیوری کار می‌کنند/-توضیحاتی در مورد نحوه محاسبه سن ویزاهای مهارتی /- پاسخ به سوالات

02/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - برداشته شدن ویزاهای اسکیل ۱۸۹ مخصوص نیوزلندی‌ها و تاثیر مثبتی که بر متقاضیان ویزاهای مهارتی از کشورهای دیگر دارد/-توضیحاتی در مورد محدودیت ساعات کاری دانشجویانی که در شغل دلیوری کار می‌کنند/-توضیحاتی در مورد نحوه محاسبه سن ویزاهای مهارتی /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- برداشته شدن ویزاهای اسکیل ۱۸۹ مخصوص نیوزلندی‌ها و تاثیر مثبتی که بر متقاضیان ویزاهای مهارتی از کشورهای دیگر دارد

-توضیحاتی در مورد محدودیت ساعات کاری دانشجویانی که در شغل دلیوری کار می‌کنند

-توضیحاتی در مورد نحوه محاسبه سن ویزاهای مهارتی 

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]