حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا افرادی که ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا اقدام کرده‌اند، می‌توانند برای ویزاهای مهارتی هم اقدام کنند؟/-توضیحاتی برای نحوه‌ی محاسبه ۳ سال سابقه کار در ویزاهای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶/-آیا افرادی که برای ویزای ۳ ساله و ۵ ساله دوم یا سابکلاس ۸۵۱ اقدام کرده‌اند می‌توانند به خارج از استرالیا سفر کنند؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا افرادی که ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا اقدام کرده‌اند، می‌توانند برای ویزاهای مهارتی هم اقدام کنند؟/-توضیحاتی برای نحوه‌ی محاسبه ۳ سال سابقه کار در ویزاهای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶/-آیا افرادی که برای ویزای ۳ ساله و ۵ ساله دوم یا سابکلاس ۸۵۱ اقدام کرده‌اند می‌توانند به خارج از استرالیا سفر کنند؟/- پاسخ به سوالات

09/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا افرادی که ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا اقدام کرده‌اند، می‌توانند برای ویزاهای مهارتی هم اقدام کنند؟/-توضیحاتی برای نحوه‌ی محاسبه ۳ سال سابقه کار در ویزاهای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶/-آیا افرادی که برای ویزای ۳ ساله و ۵ ساله دوم یا سابکلاس ۸۵۱ اقدام کرده‌اند می‌توانند به خارج از استرالیا سفر کنند؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- آیا افرادی که ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا اقدام کرده‌اند، می‌توانند برای ویزاهای مهارتی هم اقدام کنند؟

-توضیحاتی برای نحوه‌ی محاسبه ۳ سال سابقه کار در ویزاهای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶

-آیا افرادی که برای ویزای ۳ ساله و ۵ ساله دوم یا سابکلاس ۸۵۱ اقدام کرده‌اند می‌توانند به خارج از استرالیا سفر کنند؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]