حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - بازگشایی ایالت Tasmania و ACT برای ویزاهای مهارتی/ -آمار دقیق اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱/-تمدید دو ساله ی ویزاهای فارغ التحصیلی ۴۸۵ /-نحوه ی محاسبه ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی-\پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - بازگشایی ایالت Tasmania و ACT برای ویزاهای مهارتی/ -آمار دقیق اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱/-تمدید دو ساله ی ویزاهای فارغ التحصیلی ۴۸۵ /-نحوه ی محاسبه ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی-\پاسخ به سوالات

17/07/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - بازگشایی ایالت Tasmania و ACT برای ویزاهای مهارتی/ -آمار دقیق اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱/-تمدید دو ساله ی ویزاهای فارغ التحصیلی ۴۸۵ /-نحوه ی محاسبه ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی-\پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

- بازگشایی ایالت Tasmania و ACT برای ویزاهای مهارتی

-آمار دقیق اداره مهاجرت در مورد تعداد ویزاهای سابکلاس ۱۹۰ و ۴۹۱

-تمدید دو ساله ی ویزاهای فارغ التحصیلی ۴۸۵ 

-نحوه ی محاسبه ی امتیاز سابقه کار در ویزاهای مهارتی-

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]