حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : جرایم رانندگی و رویه دادرسی ان در استراليا

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : جرایم رانندگی و رویه دادرسی ان در استراليا

21/07/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : جرایم رانندگی و رویه دادرسی ان در استراليا


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو : جرایم رانندگی و رویه دادرسی ان در استراليا

-کواهینامه رانندگی

-تعلیق لایسنس

-سهل انگاری در رانندگی

-رانندگی خطرناک

-رانندگی در مستی

#رادیونشاط.. ناهید امامی