حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - فرزند بالای ۱۸ سال در چه شرایطی می‌تواند با ویزای فرزندی یا جزو ویزای همسری به استرالیا بیاید؟/- شروع و تسریع بررسی پرونده‌های تجدید نظر پناهندگی در AAT /-توضیحاتی برای افرادی که اخیرا ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ گرفته‌اند و قصد دعوت افراد فامیل خود به استرالیا را دارند/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - فرزند بالای ۱۸ سال در چه شرایطی می‌تواند با ویزای فرزندی یا جزو ویزای همسری به استرالیا بیاید؟/- شروع و تسریع بررسی پرونده‌های تجدید نظر پناهندگی در AAT /-توضیحاتی برای افرادی که اخیرا ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ گرفته‌اند و قصد دعوت افراد فامیل خود به استرالیا را دارند/- پاسخ به سوالات

23/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - فرزند بالای ۱۸ سال در چه شرایطی می‌تواند با ویزای فرزندی یا جزو ویزای همسری به استرالیا بیاید؟/- شروع و تسریع بررسی پرونده‌های تجدید نظر پناهندگی در AAT /-توضیحاتی برای افرادی که اخیرا ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ گرفته‌اند و قصد دعوت افراد فامیل خود به استرالیا را دارند/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- فرزند بالای ۱۸ سال در چه شرایطی می‌تواند با ویزای فرزندی یا جزو ویزای همسری به استرالیا بیاید؟

- شروع و تسریع بررسی پرونده‌های تجدید نظر پناهندگی در AAT

-توضیحاتی برای افرادی که اخیرا ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ گرفته‌اند و قصد دعوت افراد فامیل خود به استرالیا را دارند

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]