حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - برداشته شدن تافل از تست های زبان مورد قبول اداره مهاجرت/- آیا ارتباط منطقی بین تعداد مهاجر یا دانشجوی بیشتر و افزایش اجاره بها در استرالیا در حال حاضر وجود دارد؟ /-آیا دارنده ویزای carer می‌تواند از فردی که قرار بوده care کند, مراقبت نکند؟/-دارنده ویزای ۴۹۱ در صورت ازدواج، چه نوع ویزایی برای همسر خود می‌تواند درخواست دهد؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - برداشته شدن تافل از تست های زبان مورد قبول اداره مهاجرت/- آیا ارتباط منطقی بین تعداد مهاجر یا دانشجوی بیشتر و افزایش اجاره بها در استرالیا در حال حاضر وجود دارد؟ /-آیا دارنده ویزای carer می‌تواند از فردی که قرار بوده care کند, مراقبت نکند؟/-دارنده ویزای ۴۹۱ در صورت ازدواج، چه نوع ویزایی برای همسر خود می‌تواند درخواست دهد؟/- پاسخ به سوالات

30/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - برداشته شدن تافل از تست های زبان مورد قبول اداره مهاجرت/- آیا ارتباط منطقی بین تعداد مهاجر یا دانشجوی بیشتر و افزایش اجاره بها در استرالیا در حال حاضر وجود دارد؟ /-آیا دارنده ویزای carer می‌تواند از فردی که قرار بوده care کند, مراقبت نکند؟/-دارنده ویزای ۴۹۱ در صورت ازدواج، چه نوع ویزایی برای همسر خود می‌تواند درخواست دهد؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- برداشته شدن تافل از تست های زبان مورد قبول اداره مهاجرت

- آیا ارتباط منطقی بین تعداد مهاجر یا دانشجوی بیشتر و افزایش اجاره بها در استرالیا در حال حاضر وجود دارد؟ 

-آیا دارنده ویزای carer می‌تواند از فردی که قرار بوده care کند, مراقبت نکند؟

-دارنده ویزای ۴۹۱ در صورت ازدواج، چه نوع ویزایی برای همسر خود می‌تواند درخواست دهد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]