حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی نحوه‌ی تبادل اطلاعات بین اداره‌ی مهاجرت و سازمان ATO/-احتمال طولانی‌تر شدن بررسی ویزاهای پناهندگی/-هشدار در مورد اخذ مدرک فنی جعلی از استرالیا/-دعوت به امضاء پتیشن برای شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی/-نتایج نظر سنجی نشان می‌دهد که نسل جوان استرالیا خواهان افزایش تعداد مهاجران به استرالیا هستند/ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی نحوه‌ی تبادل اطلاعات بین اداره‌ی مهاجرت و سازمان ATO/-احتمال طولانی‌تر شدن بررسی ویزاهای پناهندگی/-هشدار در مورد اخذ مدرک فنی جعلی از استرالیا/-دعوت به امضاء پتیشن برای شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی/-نتایج نظر سنجی نشان می‌دهد که نسل جوان استرالیا خواهان افزایش تعداد مهاجران به استرالیا هستند/ -پاسخ به سوالات

02/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی نحوه‌ی تبادل اطلاعات بین اداره‌ی مهاجرت و سازمان ATO/-احتمال طولانی‌تر شدن بررسی ویزاهای پناهندگی/-هشدار در مورد اخذ مدرک فنی جعلی از استرالیا/-دعوت به امضاء پتیشن برای شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی/-نتایج نظر سنجی نشان می‌دهد که نسل جوان استرالیا خواهان افزایش تعداد مهاجران به استرالیا هستند/ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- بررسی نحوه‌ی تبادل اطلاعات بین اداره‌ی مهاجرت و سازمان ATO

-احتمال طولانی‌تر شدن بررسی ویزاهای پناهندگی

-هشدار در مورد اخذ مدرک فنی جعلی از استرالیا

-دعوت به امضاء پتیشن برای شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ بیزینسی

-نتایج نظر سنجی نشان می‌دهد که نسل جوان استرالیا خواهان افزایش تعداد مهاجران به استرالیا هستند

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]