حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - چه مدارکی برای تسریع در بررسی پرونده ویزاهای مهارتی می‌توان ارائه کرد؟/-ادامه تاخیر در بررسی پرونده‌های بیزنسی ۱۸۸/-توضیحاتی در مورد تاخیر در بررسی پرونده ویزاهای پارتنر شهروندان افغانستان/-آیا ویزاهای ۴۰۸ پندمیک همچنان پابرجا خواهد بود؟ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - چه مدارکی برای تسریع در بررسی پرونده ویزاهای مهارتی می‌توان ارائه کرد؟/-ادامه تاخیر در بررسی پرونده‌های بیزنسی ۱۸۸/-توضیحاتی در مورد تاخیر در بررسی پرونده ویزاهای پارتنر شهروندان افغانستان/-آیا ویزاهای ۴۰۸ پندمیک همچنان پابرجا خواهد بود؟ /- پاسخ به سوالات

06/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - چه مدارکی برای تسریع در بررسی پرونده ویزاهای مهارتی می‌توان ارائه کرد؟/-ادامه تاخیر در بررسی پرونده‌های بیزنسی ۱۸۸/-توضیحاتی در مورد تاخیر در بررسی پرونده ویزاهای پارتنر شهروندان افغانستان/-آیا ویزاهای ۴۰۸ پندمیک همچنان پابرجا خواهد بود؟ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- چه مدارکی برای تسریع در بررسی پرونده ویزاهای مهارتی می‌توان ارائه کرد؟

-ادامه تاخیر در بررسی پرونده‌های بیزنسی ۱۸۸

-توضیحاتی در مورد تاخیر در بررسی پرونده ویزاهای پارتنر شهروندان افغانستان

-آیا ویزاهای ۴۰۸ پندمیک همچنان پابرجا خواهد بود؟ 

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]