حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اطلاعاتی در رابطه با شرایط لازم برای اخذ شهروندی استرالیا/- بررسی وضعیت کنونی ویزاهای پارتنر و عوض شدن فرم ۸۸۸ برای این ویزاها/-آیا برای ویزای ۱۹۰ در سفر اول حضور متقاضی اصلی اجباری است؟/-ارائه نمره‌ی زبان فانکشنال بعنوان همراه در ویزاهای ۱۸۹ چه موقع لازم است؟/-آیا متقاضی ویزای ۴۹۱ می‌تواند با کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد ازدواج و ویزای پارتنری اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اطلاعاتی در رابطه با شرایط لازم برای اخذ شهروندی استرالیا/- بررسی وضعیت کنونی ویزاهای پارتنر و عوض شدن فرم ۸۸۸ برای این ویزاها/-آیا برای ویزای ۱۹۰ در سفر اول حضور متقاضی اصلی اجباری است؟/-ارائه نمره‌ی زبان فانکشنال بعنوان همراه در ویزاهای ۱۸۹ چه موقع لازم است؟/-آیا متقاضی ویزای ۴۹۱ می‌تواند با کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد ازدواج و ویزای پارتنری اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

09/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اطلاعاتی در رابطه با شرایط لازم برای اخذ شهروندی استرالیا/- بررسی وضعیت کنونی ویزاهای پارتنر و عوض شدن فرم ۸۸۸ برای این ویزاها/-آیا برای ویزای ۱۹۰ در سفر اول حضور متقاضی اصلی اجباری است؟/-ارائه نمره‌ی زبان فانکشنال بعنوان همراه در ویزاهای ۱۸۹ چه موقع لازم است؟/-آیا متقاضی ویزای ۴۹۱ می‌تواند با کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد ازدواج و ویزای پارتنری اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- اطلاعاتی در رابطه با شرایط لازم برای اخذ شهروندی استرالیا-

-بررسی وضعیت کنونی ویزاهای پارتنر و عوض شدن فرم ۸۸۸ برای این ویزاها

-آیا برای ویزای ۱۹۰ در سفر اول حضور متقاضی اصلی اجباری است؟

-ارائه نمره‌ی زبان فانکشنال بعنوان همراه در ویزاهای ۱۸۹ چه موقع لازم است؟

-آیا متقاضی ویزای ۴۹۱ می‌تواند با کسی که اقامت دائم استرالیا را دارد ازدواج و ویزای پارتنری اقدام کند؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]