حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- گزارش شورای بیزینس استرالیا در رابطه با نیاز به افزایش مهاجر و بهبود سیستم مهاجرتی/- اداره‌ی مهاجرت زمان بررسی اکثر ویزاها را بهبود می‌بخشد/-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بشردوستانه‌ی استرالیا به ۲۰ هزار نفر در سال/-کانبرا کماکان برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کند/-آیا دارندگان ویزاهای ۴۸۹ می‌توانند در ابتدای ورود در سیدنی باشند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- گزارش شورای بیزینس استرالیا در رابطه با نیاز به افزایش مهاجر و بهبود سیستم مهاجرتی/- اداره‌ی مهاجرت زمان بررسی اکثر ویزاها را بهبود می‌بخشد/-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بشردوستانه‌ی استرالیا به ۲۰ هزار نفر در سال/-کانبرا کماکان برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کند/-آیا دارندگان  ویزاهای ۴۸۹ می‌توانند در ابتدای ورود در سیدنی باشند؟/-پاسخ به سوالات

17/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- گزارش شورای بیزینس استرالیا در رابطه با نیاز به افزایش مهاجر و بهبود سیستم مهاجرتی/- اداره‌ی مهاجرت زمان بررسی اکثر ویزاها را بهبود می‌بخشد/-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بشردوستانه‌ی استرالیا به ۲۰ هزار نفر در سال/-کانبرا کماکان برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کند/-آیا دارندگان ویزاهای ۴۸۹ می‌توانند در ابتدای ورود در سیدنی باشند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- گزارش شورای بیزینس استرالیا در رابطه با نیاز به افزایش مهاجر و بهبود سیستم مهاجرتی

- اداره‌ی مهاجرت زمان بررسی اکثر ویزاها را بهبود می‌بخشد

-افزایش ظرفیت پذیرش ویزاهای بشردوستانه‌ی استرالیا به ۲۰ هزار نفر در سال

-کانبرا کماکان برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کند

-آیا دارندگان ویزاهای ۴۸۹ می‌توانند در ابتدای ورود در سیدنی باشند؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]