حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- آیا تمام افرادی که ویزای ۸۵۱ گرفته‌اند بعد از یک سال می‌توانند برای سیتیزن‌شیپ اقدام کنند؟/-آیا کسی که جدا شده و هنوز طلاق نگرفته می‌تواند به عنوان مجرد EOI خود را ثبت کند؟/-احتمال مستقل شدن و تشکیل دوباره وزارت مهاجرت/-افزایش ظرفیت ویزاهای بشردوستانه به ۲۰ هزار نفر در سال/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- آیا تمام افرادی که ویزای ۸۵۱ گرفته‌اند بعد از یک سال می‌توانند برای سیتیزن‌شیپ اقدام کنند؟/-آیا کسی که جدا شده و هنوز طلاق نگرفته می‌تواند به عنوان مجرد EOI خود را ثبت کند؟/-احتمال مستقل شدن و تشکیل دوباره وزارت مهاجرت/-افزایش ظرفیت ویزاهای بشردوستانه به ۲۰ هزار نفر در سال/- پاسخ به سوالات

20/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- آیا تمام افرادی که ویزای ۸۵۱ گرفته‌اند بعد از یک سال می‌توانند برای سیتیزن‌شیپ اقدام کنند؟/-آیا کسی که جدا شده و هنوز طلاق نگرفته می‌تواند به عنوان مجرد EOI خود را ثبت کند؟/-احتمال مستقل شدن و تشکیل دوباره وزارت مهاجرت/-افزایش ظرفیت ویزاهای بشردوستانه به ۲۰ هزار نفر در سال/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- آیا تمام افرادی که ویزای ۸۵۱ گرفته‌اند بعد از یک سال می‌توانند برای سیتیزن‌شیپ اقدام کنند؟

-آیا کسی که جدا شده و هنوز طلاق نگرفته می‌تواند به عنوان مجرد EOI خود را ثبت کند؟

-احتمال مستقل شدن و تشکیل دوباره وزارت مهاجرت

-افزایش ظرفیت ویزاهای بشردوستانه به ۲۰ هزار نفر در سال

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]