حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبرهای خوب در رابطه با ویزاهای مهارتی/- شروع بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۱۹۱/-صدور دعوت‌نامه‌های اداره‌ی مهاجرت برای ویزای ساب‌کلاس ۱۹۰ کانبرا/-آسان‌تر شدن شرایط اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزای مهارتی/-اطلاعاتی در رابطه با بررسی ویزاهای همسری/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی خارج از استرالیا /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبرهای خوب در رابطه با ویزاهای مهارتی/- شروع بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۱۹۱/-صدور دعوت‌نامه‌های اداره‌ی مهاجرت برای ویزای ساب‌کلاس ۱۹۰ کانبرا/-آسان‌تر شدن شرایط اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزای مهارتی/-اطلاعاتی در رابطه با بررسی ویزاهای همسری/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی خارج از استرالیا /-پاسخ به سوالات

24/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبرهای خوب در رابطه با ویزاهای مهارتی/- شروع بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۱۹۱/-صدور دعوت‌نامه‌های اداره‌ی مهاجرت برای ویزای ساب‌کلاس ۱۹۰ کانبرا/-آسان‌تر شدن شرایط اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزای مهارتی/-اطلاعاتی در رابطه با بررسی ویزاهای همسری/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی خارج از استرالیا /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- خبرهای خوب در رابطه با ویزاهای مهارتی

- شروع بررسی پرونده‌های ساب‌کلاس ۱۹۱

-صدور دعوت‌نامه‌های اداره‌ی مهاجرت برای ویزای ساب‌کلاس ۱۹۰ کانبرا

-آسان‌تر شدن شرایط اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزای مهارتی

-اطلاعاتی در رابطه با بررسی ویزاهای همسری

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه‌ی خارج از استرالیا 

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]