حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی در سال مالی کنونی/-عدم ارائه ظرفیت به ایالت‌ها برای ویزاهای بیزنسی و در نتیجه عدم امکان اقدام برای ویزای ۱۸۸ در سال مالی کنونی/-آیا دارنده ویزای ۴۹۱ که پارت تایم کار می‌کند مشکلی برای اقدام به ویزای ۱۹۱ پیدا می‌کند؟/-چگونگی اعلام تولد فرزند برای متقاضی ویزای همسری/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی در سال مالی کنونی/-عدم ارائه ظرفیت به ایالت‌ها برای ویزاهای بیزنسی و در نتیجه عدم امکان اقدام برای ویزای ۱۸۸ در سال مالی کنونی/-آیا دارنده ویزای ۴۹۱ که پارت تایم کار می‌کند مشکلی برای اقدام به ویزای ۱۹۱ پیدا می‌کند؟/-چگونگی اعلام تولد فرزند برای متقاضی ویزای همسری/- پاسخ به سوالات

27/08/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی در سال مالی کنونی/-عدم ارائه ظرفیت به ایالت‌ها برای ویزاهای بیزنسی و در نتیجه عدم امکان اقدام برای ویزای ۱۸۸ در سال مالی کنونی/-آیا دارنده ویزای ۴۹۱ که پارت تایم کار می‌کند مشکلی برای اقدام به ویزای ۱۹۱ پیدا می‌کند؟/-چگونگی اعلام تولد فرزند برای متقاضی ویزای همسری/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت ایالت‌ها برای ویزاهای مهارتی در سال مالی کنونی

-عدم ارائه ظرفیت به ایالت‌ها برای ویزاهای بیزنسی و در نتیجه عدم امکان اقدام برای ویزای ۱۸۸ در سال مالی کنونی

-آیا دارنده ویزای ۴۹۱ که پارت تایم کار می‌کند مشکلی برای اقدام به ویزای ۱۹۱ پیدا می‌کند؟

-چگونگی اعلام تولد فرزند برای متقاضی ویزای همسری

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]