حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- برداشته شدن ویزای ۴۰۸ پندمیک برای افراد جدید و توانایی تمدید فقط ۶ ماهه تا اول فوریه ۲۰۲۴ برای دارندگان این ویزا/-سخت‌تر کردن شرایط تغییر رشته برای دانشجویان به رشته‌های پایین‌تر/-افزایش ۱۷ درصدی مینیمم توانایی مالی لازم که افراد برای ویزاهای دانشجویی باید نشان دهند/-توضیحاتی در مورد رفراندم پیش رو در استرالیا/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- برداشته شدن ویزای ۴۰۸ پندمیک برای افراد جدید و توانایی تمدید فقط ۶ ماهه تا اول فوریه ۲۰۲۴ برای دارندگان این ویزا/-سخت‌تر کردن شرایط تغییر رشته برای دانشجویان به رشته‌های پایین‌تر/-افزایش ۱۷ درصدی مینیمم توانایی مالی لازم که افراد برای ویزاهای دانشجویی باید نشان دهند/-توضیحاتی در مورد رفراندم پیش رو در استرالیا/- پاسخ به سوالات

03/09/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- برداشته شدن ویزای ۴۰۸ پندمیک برای افراد جدید و توانایی تمدید فقط ۶ ماهه تا اول فوریه ۲۰۲۴ برای دارندگان این ویزا/-سخت‌تر کردن شرایط تغییر رشته برای دانشجویان به رشته‌های پایین‌تر/-افزایش ۱۷ درصدی مینیمم توانایی مالی لازم که افراد برای ویزاهای دانشجویی باید نشان دهند/-توضیحاتی در مورد رفراندم پیش رو در استرالیا/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- برداشته شدن ویزای ۴۰۸ پندمیک برای افراد جدید و توانایی تمدید فقط ۶ ماهه تا اول فوریه ۲۰۲۴ برای دارندگان این ویزا

-سخت‌تر کردن شرایط تغییر رشته برای دانشجویان به رشته‌های پایین‌تر

-افزایش ۱۷ درصدی مینیمم توانایی مالی لازم که افراد برای ویزاهای دانشجویی باید نشان دهند

-توضیحاتی در مورد رفراندم پیش رو در استرالیا

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]