حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - توضیحات تکمیلی در رابطه با بسته شدن ویزای کوئید/-ایالت کوئیزلند از انتهای ماه سپتامبر شروع به صدور دعوت‌نامه برای ویزاهای مهارتی می‌کند/-ایالت‌های استرالیای غربی و ACT در حال حاضر برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کنند/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط سیتی‌زن شدن برای دارندگان ویزای ROS /-در صورتی که نتوانم پلیس‌چک بگیرم چیکار باید انجام بدهم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - توضیحات تکمیلی در رابطه با بسته شدن ویزای کوئید/-ایالت کوئیزلند از انتهای ماه سپتامبر شروع به صدور دعوت‌نامه برای ویزاهای مهارتی می‌کند/-ایالت‌های استرالیای غربی و ACT در حال حاضر برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کنند/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط سیتی‌زن شدن برای دارندگان ویزای ROS /-در صورتی که نتوانم پلیس‌چک بگیرم چیکار باید انجام بدهم؟/-پاسخ به سوالات

06/09/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - توضیحات تکمیلی در رابطه با بسته شدن ویزای کوئید/-ایالت کوئیزلند از انتهای ماه سپتامبر شروع به صدور دعوت‌نامه برای ویزاهای مهارتی می‌کند/-ایالت‌های استرالیای غربی و ACT در حال حاضر برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کنند/-اطلاعاتی در رابطه با شرایط سیتی‌زن شدن برای دارندگان ویزای ROS /-در صورتی که نتوانم پلیس‌چک بگیرم چیکار باید انجام بدهم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- توضیحات تکمیلی در رابطه با بسته شدن ویزای کوئید

-ایالت کوئیزلند از انتهای ماه سپتامبر شروع به صدور دعوت‌نامه برای ویزاهای مهارتی می‌کند

-ایالت‌های استرالیای غربی و ACT در حال حاضر برای ویزاهای مهارتی دعوت‌نامه صادر می‌کنند

-اطلاعاتی در رابطه با شرایط سیتی‌زن شدن برای دارندگان ویزای ROS

-در صورتی که نتوانم پلیس‌چک بگیرم چیکار باید انجام بدهم؟

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]