حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - -صفر تا صد ویزای مهارتی سابکلاس ١٩٠/-ویزای ١٩٠ چیست؟/-چگونه برای آن اقدام کنیم؟/-مزایا و هزینه‌های آن چگونه است؟ /-آیا به افراد خانواده هم تعلق می‌گیرد؟/-شرایط ایالت‌ها برای اسپانسر کردن فرد\-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - -صفر تا صد ویزای مهارتی سابکلاس ١٩٠/-ویزای ١٩٠ چیست؟/-چگونه برای آن اقدام کنیم؟/-مزایا و هزینه‌های آن چگونه است؟ /-آیا به افراد خانواده هم تعلق می‌گیرد؟/-شرایط ایالت‌ها برای اسپانسر کردن فرد\-پاسخ به سوالات

13/09/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ - -صفر تا صد ویزای مهارتی سابکلاس ١٩٠/-ویزای ١٩٠ چیست؟/-چگونه برای آن اقدام کنیم؟/-مزایا و هزینه‌های آن چگونه است؟ /-آیا به افراد خانواده هم تعلق می‌گیرد؟/-شرایط ایالت‌ها برای اسپانسر کردن فرد\-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-صفر تا صد ویزای مهارتی سابکلاس ١٩٠

-ویزای ١٩٠ چیست؟

-چگونه برای آن اقدام کنیم؟

-مزایا و هزینه‌های آن چگونه است؟

-آیا به افراد خانواده هم تعلق می‌گیرد؟

-شرایط ایالت‌ها برای اسپانسر کردن فرد

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی