حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد جلسه اداره مهاجرت در مورد پرونده پارتنر ویزای افغان‌ها/- شروع پذیرش ایالت‌های کوینزلند و ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی/- توضیحاتی برای افرادی که با قایق آمده و پرونده‌شان رد شده و قصد درخواست ویزای همسری دارند /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد جلسه اداره مهاجرت در مورد پرونده پارتنر ویزای افغان‌ها/- شروع پذیرش ایالت‌های کوینزلند و ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی/- توضیحاتی برای افرادی که با قایق آمده و پرونده‌شان رد شده و قصد درخواست ویزای همسری دارند /- پاسخ به سوالات

17/09/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد جلسه اداره مهاجرت در مورد پرونده پارتنر ویزای افغان‌ها/- شروع پذیرش ایالت‌های کوینزلند و ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی/- توضیحاتی برای افرادی که با قایق آمده و پرونده‌شان رد شده و قصد درخواست ویزای همسری دارند /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- توضیحاتی در مورد جلسه اداره مهاجرت در مورد پرونده پارتنر ویزای افغان‌ها

- شروع پذیرش ایالت‌های کوینزلند و ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی

- توضیحاتی برای افرادی که با قایق آمده و پرونده‌شان رد شده و قصد درخواست ویزای همسری دارند 

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]