سلامت

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : موضوع برنامه متد همسرداری و بمب‌های اتم

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : موضوع برنامه متد همسرداری و بمب‌های اتم

18/09/2023  مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : موضوع برنامه متد همسرداری و بمب‌های اتم


مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا

موضوع برنامه : موضوع برنامه متد همسرداری و بمب‌های اتم

-بمب‌های اتم آقایان

-بمب‌های اتم خانم‌ها

-اگر ما تغییر کنیم طرف مقابل صد درصد خوب می‌شود؟

-چطور می‌ توان غرور مالی آقایان را منهدم کرد؟

-آیا خانم از مشکلات مالی خود نباید به دیگران چیزی بگوید؟

-آیا مردان با ثروت زیاد هم تحت تاثیر بمب های اتم قرار میگیرند؟

-وقتی مردی در حال نابود کردن زندگیست همسر او نباید به او چیزی بگوید ؟

#رادیونشاط..ناهیدامامی