حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: اگر نگران امنیت‌مان از طرف فردی بودیم چه باید کنیم ؟

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: اگر نگران امنیت‌مان از طرف فردی بودیم چه باید کنیم ؟

24/09/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: اگر نگران امنیت‌مان از طرف فردی بودیم چه باید کنیم ؟


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع برنامه: اگر نگران امنیت‌مان از طرف فردی بودیم چه باید کنیم ؟

-اقدامات بازدارنده پلیس در ارتکاب جرم در آینده چیست؟

- آيا AVO سابقه‌ی كيفری محسوب می‌شود؟ اگر با شرايطی که برای ما تعیين می‌شود مخالف باشيم بايد چيكار كنيم؟

- چرا به خانم‌ها راحت‌تر Intervention Order می‌دهند تا آقايون؟ آیا دليل خاصی دارد؟

- چرا بعضی مواقع پليس فرد را متهم می‌کند و در مواقع دیگر فقط AVO می‌دهد؟ دقيقا آستانه جرم انگاري پليس چه هست؟

AVO

Intervention Order

Private intervention order

Police

#رادیونشاط...ناهیدامامی