سلامت

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : متد همسرداری و چراغ قرمزهای رفتاری

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : متد همسرداری و چراغ قرمزهای رفتاری

29/09/2023  مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : متد همسرداری و چراغ قرمزهای رفتاری


مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا

موضوع برنامه : متد همسرداری و چراغ قرمزهای رفتاری

۱- عاشقانه رفتار کردن یا شاعرانه رفتار کردن
۲- خرید کردن
آیا خانم‌ها خود را از لذت خرید کردن محروم کنند؟

۳- نوار ضبط شده و راهکار برای رفع آن
۴-تهدید کردن
آیا تهدید کردن نتیجه بخش است؟
۵- چک کردن همسر
مردان ذاتا شکارچی هستند

چطور خودمان با دست خودمان همسران‌مان را بسوی خیانت سوق

#رادیونشاط..ناهیدامامی