حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- احتمال سریع‌تر شدن بررسی ویزاهای اسپانسر کاری برای افراد با حقوق ۱۲۰ هزار دلار به بالا/- احتمال تصویب قوانین برای بهتر شدن شرایط دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری ۱۸۲/-آیا می‌توان هم‌زمان هم برای ویزای ۱۸۹ و هم ۱۹۰ اقدام کرد؟/-در چه صورت دارنده‌ی ویزای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ می‌تواند برای ویزای اسپانسر کاری دایم ۱۸۶ اقدام کند؟ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- احتمال سریع‌تر شدن بررسی ویزاهای اسپانسر کاری برای افراد با حقوق ۱۲۰ هزار دلار به بالا/- احتمال تصویب قوانین برای بهتر شدن شرایط دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری ۱۸۲/-آیا می‌توان هم‌زمان هم برای ویزای ۱۸۹ و هم ۱۹۰ اقدام کرد؟/-در چه صورت دارنده‌ی ویزای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ می‌تواند برای ویزای اسپانسر کاری دایم ۱۸۶ اقدام کند؟ /- پاسخ به سوالات

01/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- احتمال سریع‌تر شدن بررسی ویزاهای اسپانسر کاری برای افراد با حقوق ۱۲۰ هزار دلار به بالا/- احتمال تصویب قوانین برای بهتر شدن شرایط دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری ۱۸۲/-آیا می‌توان هم‌زمان هم برای ویزای ۱۸۹ و هم ۱۹۰ اقدام کرد؟/-در چه صورت دارنده‌ی ویزای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ می‌تواند برای ویزای اسپانسر کاری دایم ۱۸۶ اقدام کند؟ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-احتمال سریع‌تر شدن بررسی ویزاهای اسپانسر کاری برای افراد با حقوق ۱۲۰ هزار دلار به بالا

-احتمال تصویب قوانین برای بهتر شدن شرایط دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری ۱۸۲

-آیا می‌توان هم‌زمان هم برای ویزای ۱۸۹ و هم ۱۹۰ اقدام کرد؟

-در چه صورت دارنده‌ی ویزای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ می‌تواند برای ویزای اسپانسر کاری دایم ۱۸۶ اقدام کند؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]