حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- اعلام شرایط ایالت‌های NSW و SA برای ویزاهای مهارتی/-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای ۸۸۸ که به زودی پرونده‌هایشان بررسی می‌شود/-قصد دولت استرالیا برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم ویزاهای پناهندگی و افرادی که درخواست ویزاهای پناهندگی با دلایل بی اساس می‌دهند/-چگونگی اعلام فرزند تازه متولد شده از والدین دارای ویزای موقت به اداره مهاجرت/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- اعلام شرایط ایالت‌های NSW و SA برای ویزاهای مهارتی/-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای ۸۸۸ که به زودی پرونده‌هایشان بررسی می‌شود/-قصد دولت استرالیا برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم ویزاهای پناهندگی و افرادی که درخواست ویزاهای پناهندگی با دلایل بی اساس می‌دهند/-چگونگی اعلام فرزند تازه متولد شده از والدین دارای ویزای موقت به اداره مهاجرت/- پاسخ به سوالات

08/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- اعلام شرایط ایالت‌های NSW و SA برای ویزاهای مهارتی/-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای ۸۸۸ که به زودی پرونده‌هایشان بررسی می‌شود/-قصد دولت استرالیا برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم ویزاهای پناهندگی و افرادی که درخواست ویزاهای پناهندگی با دلایل بی اساس می‌دهند/-چگونگی اعلام فرزند تازه متولد شده از والدین دارای ویزای موقت به اداره مهاجرت/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- اعلام شرایط ایالت‌های NSW و SA برای ویزاهای مهارتی

-خبر خوب برای متقاضیان ویزاهای ۸۸۸ که به زودی پرونده‌هایشان بررسی می‌شود

-قصد دولت استرالیا برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم ویزاهای پناهندگی و افرادی که درخواست ویزاهای پناهندگی با دلایل بی اساس می‌دهند

-چگونگی اعلام فرزند تازه متولد شده از والدین دارای ویزای موقت به اداره مهاجرت

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]