حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیلی از لیست بیشترین رشته‌های مورد نیاز استرالیا /- ویزاهای پناهندگی از این به بعد چگونه بررسی خواهند شد؟/-احتمال تغییر نحوه‌ی ارزیابی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی در آینده‌ی نزدیک/-اطلاعاتی در رابطه با اقدام هم‌زمان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۸۸ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیلی از لیست بیشترین رشته‌های مورد نیاز استرالیا /- ویزاهای پناهندگی از این به بعد چگونه بررسی خواهند شد؟/-احتمال تغییر نحوه‌ی ارزیابی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی در آینده‌ی نزدیک/-اطلاعاتی در رابطه با اقدام هم‌زمان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۸۸ /-پاسخ به سوالات

12/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیلی از لیست بیشترین رشته‌های مورد نیاز استرالیا /- ویزاهای پناهندگی از این به بعد چگونه بررسی خواهند شد؟/-احتمال تغییر نحوه‌ی ارزیابی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی در آینده‌ی نزدیک/-اطلاعاتی در رابطه با اقدام هم‌زمان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۸۸ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تحلیلی از لیست بیشترین رشته‌های مورد نیاز استرالیا

- ویزاهای پناهندگی از این به بعد چگونه بررسی خواهند شد؟

-احتمال تغییر نحوه‌ی ارزیابی مدارک توسط اداره‌های ارزیابی در آینده‌ی نزدیک

-اطلاعاتی در رابطه با اقدام هم‌زمان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۸۸ 

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]