کتاب گویا-دکلمه-داستان

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت دوم ..مژده

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت دوم ..مژده

16/10/2023  چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت دوم ..مژده


چار سفر/ شاعر افراز قسمت دوم، مژده 

 با صدای بهار افشار

کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا