حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد سوالات متداولی که دارندگان ویزای RoS سابکلاس ۸۵۱ دارند/- توضیحاتی در مورد لیست جدید منتشر شده رشته‌های شدیدا مورد نیاز استرالیا/- برای اقدام به سیتیزنی، باید ۴ سال از ویزا گذشته باشد یا ۴ سال از اولین ورود؟ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد سوالات متداولی که دارندگان ویزای RoS سابکلاس ۸۵۱ دارند/- توضیحاتی در مورد لیست جدید منتشر شده رشته‌های شدیدا مورد نیاز استرالیا/- برای اقدام به سیتیزنی، باید ۴ سال از ویزا گذشته باشد یا ۴ سال از اولین ورود؟ /- پاسخ به سوالات

16/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد سوالات متداولی که دارندگان ویزای RoS سابکلاس ۸۵۱ دارند/- توضیحاتی در مورد لیست جدید منتشر شده رشته‌های شدیدا مورد نیاز استرالیا/- برای اقدام به سیتیزنی، باید ۴ سال از ویزا گذشته باشد یا ۴ سال از اولین ورود؟ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- توضیحاتی در مورد سوالات متداولی که دارندگان ویزای RoS سابکلاس ۸۵۱ دارند

- توضیحاتی در مورد لیست جدید منتشر شده رشته‌های شدیدا مورد نیاز استرالیا

- برای اقدام به سیتیزنی، باید ۴ سال از ویزا گذشته باشد یا ۴ سال از اولین ورود؟ 

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]