سلامت

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : متد همسرداری و روش گفتگوی موثر

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : متد همسرداری و روش گفتگوی موثر

24/10/2023  مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : متد همسرداری و روش گفتگوی موثر


مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا

موضوع برنامه : متد همسرداری و روش گفتگوی موثر

پاسخ به سوالات

۱- آیا ما نباید از همسرمان توقع داشته باشیم ؟

۲- مترجم ذهنی چیست ؟

۳-فرمول تکنیک مذاکره چیست ؟

۴- پیام کامل چیست ؟

۵- فرق مذاکره با بیان خواسته چیست ؟

۶- از کجا بفهمیم تغییر نظریه داده ایم
یا گذشت کرده ایم ؟

#رادیونشاط..ناهیدامامی