حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: دادگاه خانواده و مسئوليت مدني فرزند

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: دادگاه خانواده و مسئوليت مدني فرزند

26/10/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: دادگاه خانواده و مسئوليت مدني فرزند


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع برنامه: دادگاه خانواده و مسئوليت مدني فرزند

ساز و كار اختلافات پدر و مادر در مورد فرزند
ولايت فرزند
حضانت فرزند در دادگاه خانواده
چگونگي دادرسي پيرامون فرزندان 

-آیا پدر و ‌مادر می‌توانند فرزندشان را ممنوع الخروج کنند؟

-آیا در مورد حضانت فرزند محل تولد ایران باشد یا استرالیا فرقی دارد؟

-آیا مادر یا پدر بدون مشورت می‌توانند به صورت خودسر مدرسه را ‌عوض کنند؟

- حضانت تام در چه صورت داده می‌شود؟

- آیا پدر یا مادر می‌توانند از هزینه مایحتاج فرزند شانه خالی کنند؟

#رادیونشاط..ناهید امامی