سلامت

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه :متد همسرداری و روش گفتگوی موثر (قسمت دوم)

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه :متد همسرداری و روش گفتگوی موثر (قسمت دوم)

29/10/2023  مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه :متد همسرداری و روش گفتگوی موثر (قسمت دوم)


مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا

موضوع برنامه :متد همسرداری و روش گفتگوی موثر (قسمت دوم)

نقد عاشقانه
تکنیک ساندویچ

تغییر نظریه
آیا همیشه تغییر رفتار طرف مقابل پایدار است؟

آیا با تغییر نظریه می‌توانیم رفتار طرف مقابل را تغییر دهیم؟

- از کجا بفهمیم تغییر نظریه داده ایم یا گذشت کرده ایم؟

آیا این تکنیک‌ها غیر از ارتباط با همسر در موارد دیگر هم کاربرد دارد؟

#رادیونشاط...ناهید امامی