کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ باران جان.. سروده بهار مسعودنیا با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ باران جان.. سروده بهار مسعودنیا با صدای بهار افشار

29/10/2023  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ باران جان.. سروده بهار مسعودنیا با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین

باران .. سروده بهار مسعودنیا با صدای بهار افشار

‍ باران جان !
هر چقدر هم بباری
در میان شاخه های خسته
برگ سبزی پیدا نخواهی کرد