حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد پلیس چک‌های لازم برای پرونده سیتیزنشیپ/-آیا کسی که با ویزای همسری به استرالیا آمده، می‌تواند بلافاصله طلاق گرفته و فرد دیگری را برای ویزای همسری اسپانسر کند؟/-توضیحاتی در مورد گرفتن ویزاهای ویزیتوری برای والدین افرادی که ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ دارند/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد پلیس چک‌های لازم برای پرونده سیتیزنشیپ/-آیا کسی که با ویزای همسری به استرالیا آمده، می‌تواند بلافاصله طلاق گرفته و فرد دیگری را برای ویزای همسری اسپانسر کند؟/-توضیحاتی در مورد گرفتن ویزاهای ویزیتوری برای والدین افرادی که ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ دارند/-پاسخ به سوالات

29/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد پلیس چک‌های لازم برای پرونده سیتیزنشیپ/-آیا کسی که با ویزای همسری به استرالیا آمده، می‌تواند بلافاصله طلاق گرفته و فرد دیگری را برای ویزای همسری اسپانسر کند؟/-توضیحاتی در مورد گرفتن ویزاهای ویزیتوری برای والدین افرادی که ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ دارند/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- توضیحاتی در مورد پلیس چک‌های لازم برای پرونده سیتیزنشیپ

-آیا کسی که با ویزای همسری به استرالیا آمده، می‌تواند بلافاصله طلاق گرفته و فرد دیگری را برای ویزای همسری اسپانسر کند؟

-توضیحاتی در مورد گرفتن ویزاهای ویزیتوری برای والدین افرادی که ویزای دایم سابکلاس ۸۵۱ دارند

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]