فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع :آدم گرسنه ایمان ندارد / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع :آدم گرسنه ایمان ندارد / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

31/10/2023  مثل آباد/ موضوع :آدم گرسنه ایمان ندارد / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع :آدم گرسنه ایمان ندارد 

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین