حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- تغییر قوانین تبدیل ویزاهای موقت اسپانسر کاری به دایم از ۲۵ نوامبر/- توضیحاتی در مورد بیشتر شدن تعداد ردی ویزاهای دانشجویی/-مدارک لازم برای تبدیل ویزاهای موقت همسری به دایم/-توضیحاتی در مورد اولویت صدور ویزاهای سابکلاس ۸۵۱/-آیا کسی که EOI برای ویزای ۱۸۹ پر کرده و امتیاز مناسبی دارد، نیاز دارد که ویزاهای ۱۹۰ را هم پیگیری کند؟ -پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- تغییر قوانین تبدیل ویزاهای موقت اسپانسر کاری به دایم از ۲۵ نوامبر/- توضیحاتی در مورد بیشتر شدن تعداد ردی ویزاهای دانشجویی/-مدارک لازم برای تبدیل ویزاهای موقت همسری به دایم/-توضیحاتی در مورد اولویت صدور ویزاهای سابکلاس ۸۵۱/-آیا کسی که EOI برای ویزای ۱۸۹ پر کرده و امتیاز مناسبی دارد، نیاز دارد که ویزاهای ۱۹۰ را هم پیگیری کند؟ -پاسخ به سوالات

05/11/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- تغییر قوانین تبدیل ویزاهای موقت اسپانسر کاری به دایم از ۲۵ نوامبر/- توضیحاتی در مورد بیشتر شدن تعداد ردی ویزاهای دانشجویی/-مدارک لازم برای تبدیل ویزاهای موقت همسری به دایم/-توضیحاتی در مورد اولویت صدور ویزاهای سابکلاس ۸۵۱/-آیا کسی که EOI برای ویزای ۱۸۹ پر کرده و امتیاز مناسبی دارد، نیاز دارد که ویزاهای ۱۹۰ را هم پیگیری کند؟ -پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- تغییر قوانین تبدیل ویزاهای موقت اسپانسر کاری به دایم از ۲۵ نوامبر

- توضیحاتی در مورد بیشتر شدن تعداد ردی ویزاهای دانشجویی

-مدارک لازم برای تبدیل ویزاهای موقت همسری به دایم

-توضیحاتی در مورد اولویت صدور ویزاهای سابکلاس ۸۵۱

-آیا کسی که EOI برای ویزای ۱۸۹ پر کرده و امتیاز مناسبی دارد، نیاز دارد که ویزاهای ۱۹۰ را هم پیگیری کند؟

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]