کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/یک شب دلی.. سروده افین یداللهی با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/یک شب دلی.. سروده افین یداللهی با صدای بهار افشار

08/11/2023  دکلمه های کوتاه و دلنشین/یک شب دلی.. سروده افین یداللهی با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین

یک شب دلی.. سروده افین یداللهی با صدای بهار افشار

به مسلخ خونم کشید و رفت...
دیوانه ای...!
به دام جنونم کشید و رفت...