حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تفسیر اخبار منتشر شده در رابطه با ویزاهای کاری ۴۸۲ و ۱۸۶/- رای دادگاه عالی استرالیا بر غیر قانونی بودن نگه‌داری افراد بصورت نامحدود در بازداشتگاه ‌های اداره‌ی مهاجرت/-آخرین اطلاعات در رابطه با زمان بررسی ویزاهای مختلف/-آیا با داشتن ویزای ۳۰۹ بعد از اقدام ویزای ۱۰۰ می‌توان بمدت چند ماه از استرالیا خارج شد؟ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تفسیر اخبار منتشر شده در رابطه با ویزاهای کاری ۴۸۲ و ۱۸۶/- رای دادگاه عالی استرالیا بر غیر قانونی بودن نگه‌داری افراد بصورت نامحدود در بازداشتگاه ‌های اداره‌ی مهاجرت/-آخرین اطلاعات در رابطه با زمان بررسی ویزاهای مختلف/-آیا با داشتن ویزای ۳۰۹ بعد از اقدام ویزای ۱۰۰ می‌توان بمدت چند ماه از استرالیا خارج شد؟ /-پاسخ به سوالات

09/11/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تفسیر اخبار منتشر شده در رابطه با ویزاهای کاری ۴۸۲ و ۱۸۶/- رای دادگاه عالی استرالیا بر غیر قانونی بودن نگه‌داری افراد بصورت نامحدود در بازداشتگاه ‌های اداره‌ی مهاجرت/-آخرین اطلاعات در رابطه با زمان بررسی ویزاهای مختلف/-آیا با داشتن ویزای ۳۰۹ بعد از اقدام ویزای ۱۰۰ می‌توان بمدت چند ماه از استرالیا خارج شد؟ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تفسیر اخبار منتشر شده در رابطه با ویزاهای کاری ۴۸۲ و ۱۸۶

- رای دادگاه عالی استرالیا بر غیر قانونی بودن نگه‌داری افراد بصورت نامحدود در بازداشتگاه ‌های اداره‌ی مهاجرت

-آخرین اطلاعات در رابطه با زمان بررسی ویزاهای مختلف

-آیا با داشتن ویزای ۳۰۹ بعد از اقدام ویزای ۱۰۰ می‌توان بمدت چند ماه از استرالیا خارج شد؟ 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]