ورزش

جهان ورزش - گفتگو با بهناز قربانی قهرمان مسابقات لیگ دارت امارات 2023

جهان ورزش - گفتگو با بهناز قربانی قهرمان مسابقات لیگ دارت امارات 2023

09/11/2023  جهان ورزش - گفتگو با بهناز قربانی قهرمان مسابقات لیگ دارت امارات 2023


جهان ورزش- گفتگو با بهناز قربانی قهرمان مسابقات لیگ دارت امارات 2023

بهناز قربانی همچنین هدایت تیم ملی جوانان ایران را نیز بعهده دارد

#رادیونشاط..مهدی ستایش

دارت در ایران در سال ۲۰۰۳ با تلاش مسعود ظهوری و محمدامین عزیزپور از طریق تنظیم اساسنامه این ورزش و ارائه آن به مقامات ورزشی ایران تأسیس شد.