حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع بکار ایالت نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش اسپانسری ویزای ۴۹۱/- هشدار به کسانی که در خارج از استرالیا پیوند عضو انجام می‌دهند/-آیا رد شدن ویزای توریستی کانادا بر ویزاهای توریستی یا دانشجویی استرالیا تاثیر می‌گذارد؟/-با ۸۵ امتیاز و کارشناسی معماری سکشن ۱، آیا بهتر است سیویل درفت‌پرسن اقدام کنم یا سیویل تکنسین؟/-آیا امیدی به ویزای ۱۸۸ برای کسانی که حتی دعوت‌نامه هم ندارند هست؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع بکار ایالت نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش اسپانسری ویزای ۴۹۱/- هشدار به کسانی که در خارج از استرالیا پیوند عضو انجام می‌دهند/-آیا رد شدن ویزای توریستی کانادا بر ویزاهای توریستی یا دانشجویی استرالیا تاثیر می‌گذارد؟/-با ۸۵ امتیاز و کارشناسی معماری سکشن ۱، آیا بهتر است سیویل درفت‌پرسن اقدام کنم یا سیویل تکنسین؟/-آیا امیدی به ویزای ۱۸۸ برای کسانی که حتی دعوت‌نامه هم ندارند هست؟/-پاسخ به سوالات

15/11/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع بکار ایالت نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش اسپانسری ویزای ۴۹۱/- هشدار به کسانی که در خارج از استرالیا پیوند عضو انجام می‌دهند/-آیا رد شدن ویزای توریستی کانادا بر ویزاهای توریستی یا دانشجویی استرالیا تاثیر می‌گذارد؟/-با ۸۵ امتیاز و کارشناسی معماری سکشن ۱، آیا بهتر است سیویل درفت‌پرسن اقدام کنم یا سیویل تکنسین؟/-آیا امیدی به ویزای ۱۸۸ برای کسانی که حتی دعوت‌نامه هم ندارند هست؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- شروع بکار ایالت نیو‌سالت‌ولز برای پذیرش اسپانسری ویزای ۴۹۱

- هشدار به کسانی که در خارج از استرالیا پیوند عضو انجام می‌دهند

-آیا رد شدن ویزای توریستی کانادا بر ویزاهای توریستی یا دانشجویی استرالیا تاثیر می‌گذارد؟

-با ۸۵ امتیاز و کارشناسی معماری سکشن ۱، آیا بهتر است سیویل درفت‌پرسن اقدام کنم یا سیویل تکنسین؟

-آیا امیدی به ویزای ۱۸۸ برای کسانی که حتی دعوت‌نامه هم ندارند هست؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]