حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ موضوع برنامه : پارتنر ویزا (قسمت اول)/ - تعریف و انواع پارتنر ویزا/-چه افرادی می‌توانند اقدام کنند/- بررسی شرایط احراز رابطه/- الزام ارائه تست پزشکی و پلیس چک

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ موضوع برنامه : پارتنر ویزا (قسمت اول)/ - تعریف و انواع پارتنر ویزا/-چه افرادی می‌توانند اقدام کنند/- بررسی شرایط احراز رابطه/- الزام ارائه تست پزشکی و پلیس چک

20/11/2023  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/ موضوع برنامه : پارتنر ویزا (قسمت اول)/ - تعریف و انواع پارتنر ویزا/-چه افرادی می‌توانند اقدام کنند/- بررسی شرایط احراز رابطه/- الزام ارائه تست پزشکی و پلیس چک


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

موضوع برنامه : پارتنر ویزا (قسمت اول)

- تعریف و انواع پارتنر ویزا

-چه افرادی می‌توانند اقدام کنند

- بررسی شرایط احراز رابطه

- الزام ارائه تست پزشکی و پلیس چک هزینه و پروسه‌ی زمانی

#رادیونشاط..ناهید امامی