کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/یاران را چه شد؟.. سروده ای از حافظ /نوازنده: فرهاد دین محمدی با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/یاران را چه شد؟.. سروده ای از حافظ /نوازنده: فرهاد دین محمدی با صدای بهار افشار

20/11/2023  دکلمه های کوتاه و دلنشین/یاران را چه شد؟.. سروده ای از حافظ /نوازنده: فرهاد دین محمدی با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین

یاران را چه شد؟.. سروده ای از حافظ

نوازنده: فرهاد دین محمدی با صدای بهار افشار

 یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد