حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- شروع اعمال تغییرات در ویزاهای اسپانسر کاری ۱۸۶/- توضیحاتی در مورد حکم دادگاه عالی استرالیا در مورد غیر قانونی بودن بازداشت افراد در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت به صورت نامحدود/- برداشته شدن تمام تسهیلات ویزایی که دولت به خاطر کووید به افراد می‌داد /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- شروع اعمال تغییرات در ویزاهای اسپانسر کاری ۱۸۶/- توضیحاتی در مورد حکم دادگاه عالی استرالیا در مورد غیر قانونی بودن بازداشت افراد در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت به صورت نامحدود/- برداشته شدن تمام تسهیلات ویزایی که دولت به خاطر کووید به افراد می‌داد /-پاسخ به سوالات

26/11/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- شروع اعمال تغییرات در ویزاهای اسپانسر کاری ۱۸۶/- توضیحاتی در مورد حکم دادگاه عالی استرالیا در مورد غیر قانونی بودن بازداشت افراد در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت به صورت نامحدود/- برداشته شدن تمام تسهیلات ویزایی که دولت به خاطر کووید به افراد می‌داد /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- شروع اعمال تغییرات در ویزاهای اسپانسر کاری ۱۸۶

- توضیحاتی در مورد حکم دادگاه عالی استرالیا در مورد غیر قانونی بودن بازداشت افراد در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت به صورت نامحدود

- برداشته شدن تمام تسهیلات ویزایی که دولت به خاطر کووید به افراد می‌داد 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]