حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تغییرات اعمال در زمینه‌ی ویزاهای کارفرمایی از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳/-پایان تخفیفات مهاجرتی مرتبط به دوران کوئید از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳/-بررسی تاثیر تصمیم دادگاه عالی استرالیا بر آزاد سازی بازداشتی‌های مهاجرتی/-آیا ما که با ویزای ۶۰۰ وارد استرالیا شدیم امکان عقد استرالیایی با پارتنرم در داخل استرالیا را داریم؟/-اگر فردی در خواست ویزای بشردوستانه کرده باشد و هنوز مصاحبه نشده باشد آیا می‌تواند ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ بگیرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تغییرات اعمال در زمینه‌ی ویزاهای کارفرمایی از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳/-پایان تخفیفات مهاجرتی مرتبط به دوران کوئید از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳/-بررسی تاثیر تصمیم دادگاه عالی استرالیا بر آزاد سازی بازداشتی‌های مهاجرتی/-آیا ما که با ویزای ۶۰۰ وارد استرالیا شدیم امکان عقد استرالیایی با پارتنرم در داخل استرالیا را داریم؟/-اگر فردی در خواست ویزای بشردوستانه کرده باشد و هنوز مصاحبه نشده باشد آیا می‌تواند ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ بگیرد؟/-پاسخ به سوالات

29/11/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تغییرات اعمال در زمینه‌ی ویزاهای کارفرمایی از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳/-پایان تخفیفات مهاجرتی مرتبط به دوران کوئید از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳/-بررسی تاثیر تصمیم دادگاه عالی استرالیا بر آزاد سازی بازداشتی‌های مهاجرتی/-آیا ما که با ویزای ۶۰۰ وارد استرالیا شدیم امکان عقد استرالیایی با پارتنرم در داخل استرالیا را داریم؟/-اگر فردی در خواست ویزای بشردوستانه کرده باشد و هنوز مصاحبه نشده باشد آیا می‌تواند ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ بگیرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بررسی تغییرات اعمال در زمینه‌ی ویزاهای کارفرمایی از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

-پایان تخفیفات مهاجرتی مرتبط به دوران کوئید از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳

-بررسی تاثیر تصمیم دادگاه عالی استرالیا بر آزاد سازی بازداشتی‌های مهاجرتی

-آیا ما که با ویزای ۶۰۰ وارد استرالیا شدیم امکان عقد استرالیایی با پارتنرم در داخل استرالیا را داریم؟

-اگر فردی در خواست ویزای بشردوستانه کرده باشد و هنوز مصاحبه نشده باشد آیا می‌تواند ویزای ۱۹۰ یا ۴۹۱ بگیرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]