حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- تصویب قانون صدور ویزا در داخل استرالیا برای فردی که برای ویزای همسری از خارج از استرالیا اقدام کرده و بلعکس/- امکان اقدام برای تجدید نظر ردی ویزاهای همسری توسط خود فرد متقاضی و نه اسپانسر/- تصویب قانون نگهداری افراد کمتر از ۹۰ روز در بازداشتگاه‌های مهاجرتی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- تصویب قانون صدور ویزا در داخل استرالیا برای فردی که برای ویزای همسری از خارج از استرالیا اقدام کرده و بلعکس/- امکان اقدام برای تجدید نظر ردی ویزاهای همسری توسط خود فرد متقاضی و نه اسپانسر/- تصویب قانون نگهداری افراد کمتر از ۹۰ روز در بازداشتگاه‌های مهاجرتی/-پاسخ به سوالات

04/12/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- تصویب قانون صدور ویزا در داخل استرالیا برای فردی که برای ویزای همسری از خارج از استرالیا اقدام کرده و بلعکس/- امکان اقدام برای تجدید نظر ردی ویزاهای همسری توسط خود فرد متقاضی و نه اسپانسر/- تصویب قانون نگهداری افراد کمتر از ۹۰ روز در بازداشتگاه‌های مهاجرتی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- تصویب قانون صدور ویزا در داخل استرالیا برای فردی که برای ویزای همسری از خارج از استرالیا اقدام کرده و بلعکس

- امکان اقدام برای تجدید نظر ردی ویزاهای همسری توسط خود فرد متقاضی و نه اسپانسر

- تصویب قانون نگهداری افراد کمتر از ۹۰ روز در بازداشتگاه‌های مهاجرتی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]