حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبرهای خوب در رابطه با صدور ویزاهای مختلف از جمله ویزاهای بیزینسی ۸۸۸/- تحلیل مدیای استرالیا در رابطه با ورود مهاجران و تاثیر آن بر اقتصاد استرالیا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری و افزایش صدور این ویزاها/-آیا در حین بررسی پرونده‌ی ۱۹۰ می‌توانم همسرم را به پرونده اضافه کنم؟/-آیا کسی که ویزای بشردوستانه اپلای کرده می‌تواند برای ویزای CSP هم درخواست بدهد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبرهای خوب در رابطه با صدور ویزاهای مختلف از جمله ویزاهای بیزینسی ۸۸۸/- تحلیل مدیای استرالیا در رابطه با ورود مهاجران و تاثیر آن بر اقتصاد استرالیا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری و افزایش صدور این ویزاها/-آیا در حین بررسی پرونده‌ی ۱۹۰ می‌توانم همسرم را به پرونده اضافه کنم؟/-آیا کسی که ویزای بشردوستانه اپلای کرده می‌تواند برای ویزای CSP هم درخواست بدهد؟/-پاسخ به سوالات

07/12/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبرهای خوب در رابطه با صدور ویزاهای مختلف از جمله ویزاهای بیزینسی ۸۸۸/- تحلیل مدیای استرالیا در رابطه با ورود مهاجران و تاثیر آن بر اقتصاد استرالیا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری و افزایش صدور این ویزاها/-آیا در حین بررسی پرونده‌ی ۱۹۰ می‌توانم همسرم را به پرونده اضافه کنم؟/-آیا کسی که ویزای بشردوستانه اپلای کرده می‌تواند برای ویزای CSP هم درخواست بدهد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- خبرهای خوب در رابطه با صدور ویزاهای مختلف از جمله ویزاهای بیزینسی ۸۸۸

- تحلیل مدیای استرالیا در رابطه با ورود مهاجران و تاثیر آن بر اقتصاد استرالیا

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای همسری و افزایش صدور این ویزاها

-آیا در حین بررسی پرونده‌ی ۱۹۰ می‌توانم همسرم را به پرونده اضافه کنم؟

-آیا کسی که ویزای بشردوستانه اپلای کرده می‌تواند برای ویزای CSP هم درخواست بدهد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]