حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد شرایط جدید ویزاهای بریجینگ افرادی که اخیرا از بازداشتگاه های اداره مهاجرت آزاد شدند/-خبرهای خوب در مورد صدور ویزاهای مختلف مانند بیزنسی ۸۸۸ و همسری و مهارتی و پناهندگی ۸۵۱/-توضیحاتی در مورد ازدواج و یا طلاق پس از اقدام به ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-آیا سابقه کار در ارتش تاثیر منفی در صدور ویزاهای ویزیتوری دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد شرایط جدید ویزاهای بریجینگ افرادی که اخیرا از بازداشتگاه های اداره مهاجرت آزاد شدند/-خبرهای خوب در مورد صدور ویزاهای مختلف مانند بیزنسی ۸۸۸ و همسری و مهارتی و پناهندگی ۸۵۱/-توضیحاتی در مورد ازدواج و یا طلاق پس از اقدام به ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-آیا سابقه کار در ارتش تاثیر منفی در صدور ویزاهای ویزیتوری دارد؟/-پاسخ به سوالات

10/12/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد شرایط جدید ویزاهای بریجینگ افرادی که اخیرا از بازداشتگاه های اداره مهاجرت آزاد شدند/-خبرهای خوب در مورد صدور ویزاهای مختلف مانند بیزنسی ۸۸۸ و همسری و مهارتی و پناهندگی ۸۵۱/-توضیحاتی در مورد ازدواج و یا طلاق پس از اقدام به ویزاهای مهارتی ۱۹۰/-آیا سابقه کار در ارتش تاثیر منفی در صدور ویزاهای ویزیتوری دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- توضیحاتی در مورد شرایط جدید ویزاهای بریجینگ افرادی که اخیرا از بازداشتگاه های اداره مهاجرت آزاد شدند

-خبرهای خوب در مورد صدور ویزاهای مختلف مانند بیزنسی ۸۸۸ و همسری و مهارتی و پناهندگی ۸۵۱

-توضیحاتی در مورد ازدواج و یا طلاق پس از اقدام به ویزاهای مهارتی ۱۹۰

-آیا سابقه کار در ارتش تاثیر منفی در صدور ویزاهای ویزیتوری دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]