حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی و تحلیل استراتژی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت استرالیا در زمینه‌ی وایزاهای کاری، تحصیلی و غیره/- برای ورود به استرالیا چه چیزهایی غیر مجاز است/- چه مدت زمان بعد از پر کردن eoi ۱۸۹ دعوت‌نامه صادر می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی و تحلیل استراتژی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت استرالیا در زمینه‌ی وایزاهای کاری، تحصیلی و غیره/- برای ورود به استرالیا چه چیزهایی غیر مجاز است/- چه مدت زمان بعد از پر کردن eoi ۱۸۹ دعوت‌نامه صادر می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

13/12/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی و تحلیل استراتژی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت استرالیا در زمینه‌ی وایزاهای کاری، تحصیلی و غیره/- برای ورود به استرالیا چه چیزهایی غیر مجاز است/- چه مدت زمان بعد از پر کردن eoi ۱۸۹ دعوت‌نامه صادر می‌شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بررسی و تحلیل استراتژی مهاجرتی اعلام شده توسط دولت استرالیا در زمینه‌ی وایزاهای کاری، تحصیلی و غیره

- برای ورود به استرالیا چه چیزهایی غیر مجاز است

- چه مدت زمان بعد از پر کردن eoi ۱۸۹ دعوت‌نامه صادر می‌شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]