حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی و تحلیل راند ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی در هفته‌ی اخیرا /- صدور زیاد دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی/- بررسی بسیار سریع پرونده‌های پناهندگی که اخیرا اقدام کردن/- عدم نیاز به هویت شناسایی حضوری در استرالیا برای ریجستر شدن در گروه پزشکی توسط سازمان AHPRA/- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای دارندگان ویزاهای دانشجویی/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی و تحلیل  راند ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی در هفته‌ی اخیرا /- صدور زیاد دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی/- بررسی بسیار سریع پرونده‌های پناهندگی که اخیرا اقدام کردن/- عدم نیاز به هویت شناسایی حضوری در استرالیا برای ریجستر شدن در گروه پزشکی توسط سازمان AHPRA/- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای دارندگان ویزاهای دانشجویی/-پاسخ به سوالات

20/12/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی و تحلیل راند ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی در هفته‌ی اخیرا /- صدور زیاد دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی/- بررسی بسیار سریع پرونده‌های پناهندگی که اخیرا اقدام کردن/- عدم نیاز به هویت شناسایی حضوری در استرالیا برای ریجستر شدن در گروه پزشکی توسط سازمان AHPRA/- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای دارندگان ویزاهای دانشجویی/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بررسی و تحلیل راند ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ فامیلی در هفته‌ی اخیرا

- صدور زیاد دعوت‌نامه‌های ایالتی برای ویزاهای مهارتی

- بررسی بسیار سریع پرونده‌های پناهندگی که اخیرا اقدام کردن

- عدم نیاز به هویت شناسایی حضوری در استرالیا برای ریجستر شدن در گروه پزشکی توسط سازمان AHPRA

- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای فارغ‌التحصیلی برای دارندگان ویزاهای دانشجویی

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]