اجتماعی

عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده کانون ایرانیان ویکتوریا/ گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا

عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده کانون ایرانیان ویکتوریا/ گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا

04/01/2024  عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده کانون ایرانیان ویکتوریا/ گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا


عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده کانون ایرانیان ویکتوریا

گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا

#رادیونشاط ...ناهید امامی

کانون ايرانيان ویکتوریا، ارگانیست غيرانتفاعى، غير سياسى و غير مذهبى که از سال 1990 فعالیت خود را شروع کرده و در سال 1991 به ثبت رسمی رسيده است.
 

اهداف کانون ایرانیان ویکتوریا:

ایجاد همبستگی و افزایش احترام متقابل بین جامعه ایرانی با ترویج ارزش‌های مشترک
شناخت نیازها و کمک به ایرانیان از طریق ایجاد شبکه‌های ارتباطی موثر و ارجاع به سازمانهای مرتبط
ترویج فرهنگ و ارزش‌های زبان مادری با برگزاری برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و معرفی آن به جامعه چند فرهنگی استرالیا