حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- در سال ۲۰۲۴ چه نوع ویزاهایی در الویت بررسی خواهند بود؟/- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای ۴۷۶/-اطلاعاتی در رابطه با استفاده از گواهینامه‌ی خارجی یا ایرانی در ایالت نیوسالت‌ولز/-اطلاعاتی در رابطه با زمان ورود به استرالیا پس از صدور ویزا/-وضعیت بررسی پرونده‌های پارتنری برای شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- در سال ۲۰۲۴ چه نوع ویزاهایی در الویت بررسی خواهند بود؟/- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای ۴۷۶/-اطلاعاتی در رابطه با استفاده از گواهینامه‌ی خارجی یا ایرانی در ایالت نیوسالت‌ولز/-اطلاعاتی در رابطه با زمان ورود به استرالیا پس از صدور ویزا/-وضعیت بررسی پرونده‌های پارتنری  برای شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات

04/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- در سال ۲۰۲۴ چه نوع ویزاهایی در الویت بررسی خواهند بود؟/- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای ۴۷۶/-اطلاعاتی در رابطه با استفاده از گواهینامه‌ی خارجی یا ایرانی در ایالت نیوسالت‌ولز/-اطلاعاتی در رابطه با زمان ورود به استرالیا پس از صدور ویزا/-وضعیت بررسی پرونده‌های پارتنری برای شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- در سال ۲۰۲۴ چه نوع ویزاهایی در الویت بررسی خواهند بود؟

- اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای ۴۷۶

-اطلاعاتی در رابطه با استفاده از گواهینامه‌ی خارجی یا ایرانی در ایالت نیوسالت‌ولز

-اطلاعاتی در رابطه با زمان ورود به استرالیا پس از صدور ویزا

-وضعیت بررسی پرونده‌های پارتنری برای شهروندان افغانستان

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

  فراخوان درخواست ویزای تجاری در استرالیا

Process Business Visa Applications

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق

ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]