حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد استراتژی مهاجرتی اعلام شده/-کم کردن مشوق‌های زیاد موجود برای ویزاهای دانشجویی/-سخت‌تر کردن امکان گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی/-بررسی راند اخیر ویزاهای مهارتی/-دعوت برای مصاحبه افرادی که اخیرا برای ویزاهای پناهندگی اقدام کرده‌اند/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد استراتژی مهاجرتی اعلام شده/-کم کردن مشوق‌های زیاد موجود برای ویزاهای دانشجویی/-سخت‌تر کردن امکان گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی/-بررسی راند اخیر ویزاهای مهارتی/-دعوت برای مصاحبه افرادی که اخیرا برای ویزاهای پناهندگی اقدام کرده‌اند/-پاسخ به سوالات

07/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- توضیحاتی در مورد استراتژی مهاجرتی اعلام شده/-کم کردن مشوق‌های زیاد موجود برای ویزاهای دانشجویی/-سخت‌تر کردن امکان گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی/-بررسی راند اخیر ویزاهای مهارتی/-دعوت برای مصاحبه افرادی که اخیرا برای ویزاهای پناهندگی اقدام کرده‌اند/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- توضیحاتی در مورد استراتژی مهاجرتی اعلام شده

-کم کردن مشوق‌های زیاد موجود برای ویزاهای دانشجویی

-سخت‌تر کردن امکان گرفتن ویزاهای فارغ‌التحصیلی

-بررسی راند اخیر ویزاهای مهارتی

-دعوت برای مصاحبه افرادی که اخیرا برای ویزاهای پناهندگی اقدام کرده‌اند

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]