کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/در خودم گم شده بودم .. سروده افشین یداللهی با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/در خودم گم شده بودم .. سروده افشین یداللهی با صدای بهار افشار

15/01/2024  دکلمه های کوتاه و دلنشین/در خودم گم شده بودم .. سروده افشین یداللهی با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین

در خودم گم شده بودم تـو صدایم کردی
عـاشقم کـردی و کُشتی و رهـایم کردی

سروده افشین یداللهی با صدای بهار افشار